Xử lý nợ xấu VAMC không phải cây đũa thần

We : one2one

We : Gajuku

We : bema

Giải thích nguyên nhân nợ xấu gia tăng, Phó Thống đốc cho rằng có một số nguyên nhân:

Thứ nhất, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, cho nên tới hạn trả nợ, nhiều doanh nghiệp không the duc tham my giam can có khả năng trả nợ, dẫn đến số nợ xấu tăng lên.

Thứ hai là thực hiện Thông tư 09/2014/TT-NHNN về việc phân loại dự phòng rủi ro và phân loại nợ, theo đó các tổ chức tín dụng phải thực hiện  quy trình cơ cấu lại, phân loại nợ với phạm vi rộng hơn. Cụ thể, theo quy định cũ, các tổ chức tín cach giam can nhanh nhat trong 3 ngay dụng chỉ đánh giá nợ xấu tính trên dư nợ cho vay, nhưng theo quy định mới thì cả khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp cũng phải xếp hạng nợ vì thế nợ xấu mới gia tăng.

Xử lý nợ xấu: VAMC không phải "cây đũa thần" - 1

Tính đến cuối tháng 6/2014, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng là  4,17%

Về quá trình xử lý nợ xấu, Phó Thống đốc NHNN cho biết trong 8 tháng đầu năm 2014, NHNN đã tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu, bản thân các tổ chức tín dụng cũng tích cực xử lý nợ xấu.

Số liệu của 6 tháng đầu năm 2014 cho thấy, các tổ chức tín dụng xử lý được tổng số nợ xấu khoảng 33.000 tỷ đồng, trong đó có thu nợ từ khách hàng, bán phát mại tài sản đảm bảo của các khoản nợ và xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro.

Ngoài ra, Phó Thống đốc cũng cho biết từ tháng 10/2013, Công ty mua bán nợ Quốc gia (VAMC) đã mua khoảng 55.000 tỷ đồng nợ xấu và dự kiến hết năm 2014 sẽ mua khoảng 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu.

Giải thích về việc số tiền nợ xấu mà VAMC mua được quá ít so với tổng số nợ xấu của hệ thống ngân hàng, bà Hồng cho rằng VAMC không phải là “cây đũa thần”, hơn nữa do ngân sách có cấp vốn cho VAMC có hạn nên xử lý nợ xấu qua VAMC cũng chỉ là một trong những giải pháp xử lý nợ xấu.

Bà Hồng cho rằng, cách thức xử lý nợ xấu như VAMC là phù hợp, bởi tạo điều kiện điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp tục cho vay, giảm lãi suất cho vay, qua đó góp phần đáng kể thuc pham giam can mega t hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu. NHNN cũng đang phối hợp với các bộ, ngành chức năng để rà soát lại những vướng mắc tại Nghị định 53 về xử lý nợ xấu của Chính phủ, để sửa đổi, tháo gỡ khó khăn trong quá trình xử lý nợ xấu.

Theo beautyease.com
Vision วิสัยทัศน์
   To be the best math tuition center that provides best value service to students and parent.


Mission พันธกิจ
  1) Good syllabus and worksheets
  2) Good problem solving technique
  3) Good teachers
  4) Good operation at one2one math school
  5) Good operating system (ERP)
พ.ศ. 2540
บริษัทฯ นำหลักสูตรคณิตคิดเร็ว Math Zone
จากไต้หวันเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
พ.ศ. 2541
บริษัทฯ นำหลักสูตร Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น)จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
พ.ศ. 2541
บริษัทฯ พัฒนาหลักสูตร One-2-One Method ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน

พ.ศ. 2553
บริษัทฯ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร One-2-One Method ให้เข้ากับการเรียน
ในปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Mathbox นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ปรับ
ภาพลักษณ์ (Rebranding) ชื่อและโลโก้ของสถาบันใหม่เป็น สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน หรือ one2one math schoolเพื่อเน้นความเป็นสถาบันที่สอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ

        
พ.ศ. 2553
บริษัทฯ พัฒนาหลักสูตรใหม่ชื่อ Gajuku เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านศิลปะ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ
พ.ศ. 2554
บริษัทฯ พัฒนาและแนะนำหลักสูตรใหม่ชื่อ bema ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาสมองผ่านการฝึก จินตภาพและการคิดอย่างสร้างสรรค์
        .........................................................
     สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน ผ่านการตรวจสอบและประเมิน
     อย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ จนสามารถคว้า
     รางวัลเฟรนไชส์ดีเด่น(Excellence Frenchise
     Leadership Award) จากงาน Thailand Franchise
     Qualityship Award 2011จัดโดยกรมพัฒนาธุรกินการ
     ค้า กระทรวงพาณิชย์

        .........................................................
     สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน ได้รับหนังสือรับรอง
     มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการ
     กระทรวงพาณิชย์ ท่านอลงกรณ์ พลบุตร
     งานมอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม
     Thailand Franchise Quality Award 2010