ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวันในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ครูประจำสาขา, ครู Part-time

   รายละเอียดของงาน
    สอนวิชาคณิตศาสตร์
    สอนระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
    ทำงานเสาร์หรืออาทิตย์


   คุณสมบัติ
   ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
   กำลังศึกษาอยู่ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
   อัธยาศัยดี กระตือรือร้น ขยัน อดทน รักเด็ก


   จำนวนที่รับ หลายอัตรา

ติดต่อฝ่ายบุคคล 0-2276-0812-5 อังคาร-เสาร์ 9.00 - 17.30 น. หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่บริษัท หรือ hr@one2onecenter.com


.............................................................................................................


คำถาม ถามบ่อย สำหรับครู Part Time


คำถาม : สอนวิชาใด ระดับไหน
ตอบ : สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น

คำถาม : คุณสมบัติผู้สมัครมีอะไรบ้าง
ตอบ : มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์

คำถาม : จะสมัครครู Part Time มีขั้นตอนอย่างใด
ตอบ : 1. เข้ามาเขียนใบสมัครและทำแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่บริษัท (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) วันอังคาร - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. แผนที่และการเดินทาง
       2. อบรมการสอน ใช้เวลา 4 วัน
       3. นัดสถานที่ วัน เวลา ที่จะสอน ซึ่งทางบริษัทจะเลือกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านของผู้สมัคร
       4. ทำการสอน

คำถาม : สอนวันใด สถานที่ใด และเวลาใด
ตอบ : สอนวันเสาร์หรืออาทิตย์ สถานที่ตามสาขาที่อยู่ใกล้บ้าน และเวลาตามที่ตกลงกัน ซึ่งแต่ละสาขาจะสอนเวลาไม่เท่ากัน